Српски | Srpski | English

услуга прања, сушења, пеглања и транспорта веша В-38/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-38/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – услуга прања, сушења, пеглања и транспорта веша Универзитетске дечје клинике

ЈН В-38-2018 Позив за подношење понуда
ЈН В-38-2018 Конкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН В-38-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-38-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-38-2018
Обавештење о закључењу уговора Бела хармонија