Српски | Srpski | English

услуга редовног одржавања и поправке развода медицинских гасова, станице компримованог ваздуха и вакуум пумпи М-12/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-12/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – услуга редовног одржавања и поправке развода медицинских
гасова, станице компримованог ваздуха и вакуум пумпи за потребе
Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-12-2019
Кoнкурсна документација, ЈН М-12-2019
Одлука о додели уговора, ЈН М-12-2019
Обавештење о закљученом уговору