Српски | Srpski | English

услуге израде противпожарног плана М-01/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-01/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге израде противпожарног плана Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-01-2017

Одговор на питање 1, ЈН М-01-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-01-2017
Обавештење о закљученом уговору