Српски | Srpski | English

услуге контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара М-09/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-09/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Одлука о обустави поступка, ЈН М-09-2017