Српски | Srpski | English

услуге осигурања лица и имовине В-62/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-62/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге осигурања лица и имовине Универзитетске дечје клинике,
обликована по партијама

ЈN V-62-2019 Poziv za podnošenje ponuda
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-62-2019
Odgovor 1, JN V-62-2019
Одговор на питање 2, ЈН В-62-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-62-2019
Обавештење о закљученом уговору Wiener, ЈН В-62-2019
Обавештење о закљученом уговору Дунав, ЈН В-62-2019