Српски | Srpski | English

услугe одржавања болничког информационог система „Heliant Health“ М-27/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-27/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe одржавања болничког информационог система „Heliant Health“ за
потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М-27-2017
Konkursna dokumentacija-JN M -27-2017
.
Odluka o dodeli ugovora, JN M-27-2017
Обавештење о закљученом уговору