Српски | Srpski | English

фибер бронхоскоп В-38/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-38/2017, није обликован по паријама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – фибер бронхоскоп за потребе
Универзитетске дечје клинике, Број В-38/2017

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-38-2017
Konkursna dokumentacija, JN V – 38-2017
Odgovor 1, JN V-38-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-38-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru, ЈН В-38-2017