Српски | Srpski | English

Фрижидери за потребе хематолошке дневне болнице и амбуланте одељења пулмологије и алергологије М-51/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-51/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Фрижидери за потребе хематолошке дневне болнице и амбуланте одељења пулмологије и алергологије Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-51-2018
Конкурсна документација, ЈН М-51-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-51-2018
Обавештење о закључењу уговора