Српски | Srpski | English

Фрижидер за потребе хематолошке дневне болнице М-31/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-31/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Фрижидер за потребе хематолошке дневне болнице Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-31-2018
Конкурсна документација, ЈН М-31-2018
Odluka o obustavi postupka, JN M-31-2018