Српски | Srpski | English

Фрижидер за чување и складиштење еритроцитних компоненти М-54/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-54/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Фрижидер за чување и складиштење еритроцитних компоненти за потребе трансфузиологије Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-54-2018
Конкурсна документација, ЈН М-54-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-54-2018

Измена конкурсне документације 1, ЈН М-54-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Одговор на питање 2, ЈН М-54-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-54-2018
Обавештење о закљученом уговору Vicor