Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе опште хирургије В-63/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-63/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе опште хирургије Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН В-63-2017
Конкурсна документација, ЈН В-63-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-63-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-63-2017
Обавештење о закљученом уговору б-63-2017 дексон
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN в 63-2017 сутура медиц
Обавештење о закљученом уговору б-63-2017 б браун