Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе Службе за кардиохирургију В-30/2019.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-30/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе Службе за кардиохирургију Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-30-2019
Конкурсна документација, ЈН В-30-2019
Odluka o dodeli, JN V-30-19
Обавештење о закљученом уговору