Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе службе кардиохирургијe В-15/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-15/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе службе кардиохирургијe Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-15-2017
Конкурсна документација, В-15-2017
Измена Конкурсне документације 1, В-15-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-15-2017
Обавештење о закљученом уговору Inel Medik VP