Ћирилица / Latinica

Служба за дечју хирургију

Центар за хирургију

5

Центар за дечју хирургију Универзитетске дечје клинике обавља лечење свих хируршких обољења која се јављају у дечјем узрасту, од рођења до пунолетства. Центар је својом организацијом, кадровима и опремом спреман за извођење најкомплекснијих хируршких процедура, како хитних, тако и елективних (планираних), у складу са принципима савремене класичне и лапароскопске дечје хирургије.

За разлику од опште (адултне) хирургије која је подељена на посебне специјалности (на пример грудна хирургија, васкуларна хирургија итд.), дечја хирургија обухвата хирургију свих органа и система органа дечјег организма.

Центар за дечју хирургију УДК стално унапређује и проширује делатност кроз континуирану едукацију кадрова, набавку савремене опреме и праћење најновијих светских достигнућа у области дечје хирургије.

Обзиром на веома широк спектар хируршких обољења код деце, Центар је организован у оквиру петнаест служби са својим субјединицама.