Ћирилица / Latinica

Школа и вртић

Центар за хирургију

skolaНа Универзитетској дечјој клиници постоји болничка школа, која свакодневно организује наставни рад са децом основношколског узраста.
Tо је Основна школа „Др Драган Херцог“, која својом наставом обухвата децу која су на лечењу у београдским болницама и установама.
Настава се у болници изводи у поподневним сатима, од 14 часова, и одржава се у болничким собама и болничкој учионици.
Рад је индивидуалан или у мањим групама, што даје могућност да се градиво обрађује брзим темпом.
Самом хоспитализацијом, дете постаје ђак ове школе. Не треба нигде да се пријављује, учитељ или наставник ће га пронаћи.
Настава је по редовном плану и програму, у склопу је редовног школовања и тиме деца не изостају са наставе. Такође, организујемо и разне активности, као што су музичке, књижевне, ликовне, а са циљем што квалитетнијег времена проведеног у болници.

Вртић
Игра у вртићу

vrticПредшколска установа „Врачар“ има 15 васпитних група у којима раде васпитачи распоређени на различитим одељењима и који својим радом:
Подражавају, подстичу и осмишљавају дечје активности у складу са потребама деце и њиховим здравственим стањем. Предузимају одређене ментално-хигијенске поступке ради боље адаптације деце на болничке услове и болест и тиме спречавају могуће последице хоспитализације.
Стварају услове за одржавање психофизичког развојног нивоа деце, посебно обраћају пажњу на децу на дужој хоспитализацији и децу која више пута бораве у болници.
Обезбеђују емотивно топлу атмосферу у болници, водећи рачуна о потребама деце и пружајући им подршку у кризним ситуацијама.
Осмишљавају индивидуалне и групне активности деце у болесничкој соби, трпезарији, играоници, на тераси и у дворишту болнице. Организују свечаности, прославе и изложбе дечјег стваралаштва.
Сарађују са родитељима који бораве на одељењу у складу са програмом сарадње са породицом путем индивидуалних разговора, укључивања родитеља у рад са децом и формирањем паноа за родитеље.
Свакодневно се консултују са медицниским особљем о здравственом стању деце и њиховим могућностима или кризним ситуацијама где треба пружити психолошку помоћ деци.
Сарађују са хуманитарним и стручним организацијама и укључују се у акције у вези са болесном децом.
Систематски раде на свом личном стручном усавршавању кроз праћење литаратуре, семинара, обуку и рад стручних тела којима припадају (стручни активи, стручна већа) и реализују приказе свог стручног рада на стручним скуповима.
Припремни предшколски програм који је обавезан може се спровести и у болничким условима и за то добити потврда о завршеном припремно предшколском програму.