Српски | Srpski | English

љуштилица за кромпир М-06/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-06/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – љуштилица за кромпир за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-06-2018
Конкурсна документација, ЈН М-06-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-06-2018