Српски | Srpski | English

набавка услуга прања, сушења, пеглања и транспорт веша В-33/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-33/2019, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – набавка услуга прања, сушења, пеглања и транспорт веша .
Назив и ознака из општег речника: 98311000 Услуге скупљања веша и доставе
рубља на прање

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-33-19
JN V-33-2019 Konkursna dokumentacija
Odgovor 1, JN V-33-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-33-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN V-33-2019