Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање операционих столова В-08/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-08/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање операционих столова Универзитетске дечје клинике

ЈН В-08-2018 Позив за подношење понуда
Kонкурснa документацијa 1, ЈН В-08-2018
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-08-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-08-2018