Српски | Srpski | English

болеснички кревет за интензивно праћење В-16/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-16/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – болеснички кревет за интензивно праћење за потребе Одељења за хемодијализу и трансплантацију бубрега

Позив за подношење понуда, В-16-2018
Конкурсна документација, ЈН В-16-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-16-2018
Одговор на питање 1, ЈН В-16-2018
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-16-2018