Српски | Srpski | English

хируршки конци за потребе службе кардиохирургијe В-56/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-56/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – хируршки конци за потребе службе кардиохирургијe

Poziv za dostavljanje ponuda, V-56-2018
Konkursna dokumentacija, ЈN V-56-2018
Odgovor 1, JN V-56-18
Odluka o dodeli ugovora, JN V-56-2018
Обавештење о закљученом уговору Medi ray
Обавештење о закљученом уговору Dexon

Обавештење о закљученом уговору Sutura medic
Обавештење о закљученом уговору B. Braun