Ћирилица / Latinica

Центар за хирургију

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
набавка резервног дела за магнетну резонанцу Achiva, произвођача Phillips Healthcare, број П-13/2015 .
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Исправка техничке грешке за П-13-2015
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору