Ћирилица / Latinica

Центар за хирургију

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-47/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање респиратора „Siemens Servo 300“ и “Siemen Servo 900“ за потребе Универзитетске дечје клинике.

ЈН В-47-2015 Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација, ЈН В-47-2015
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-47-2015
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-47-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-47-2015
Обавештење о закљученом уговору 1