Ћирилица / Latinica

Aсист. др Бранислав Трифуновић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Друга специјализација: Пластична и реконструктивна хирургија

Област делатности (интересовања): Дечја пластична и реконструктивна хирургија

Наставно звање: Клинички асистент, катедра хирургије

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

Од 2008 – MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters – WHO Collaborating Center)
од 2005 – ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
од 2005 – Рецензент стручног часописа Америчког удружења за Расцеп усне и непца (ACPA- American Cleft Palate Association): „Cleft palate craniofacial journal“
од 2004 – EUPSA (European Pediatric Surgeons Association)
од 2003 – MBC (Mediteranian Burns club)
од 2003 – ACPA (American Cleft Palate Association)
1996 – EMSA (Eurpeam Medical Student Association)

Научно-истраживачка делатност:

Дечја хирургија и пластична и реконструктивна хирургија:
– хирургија расцепа усне и непца,
– ЕЕЦ синдром (ектросинадктилија, ектодермална дисплазија и
расцеп непца (cleft)),
– гинекомастија,
– неонатални компартмент синдром,
– тумори врата и лица код деце,
– примена ласера у дечијој и пластичној хирургији.

Кратка биографија:

Рођен у Вуковару, Република Хрватска, 20.07.1971.

Образовање:

Децембар 2010 – Завршни испит специјализације из Дечије хирургије са оценом одличан
2005 – Магистарски рад: „Утицај патоанатомских промена код урођеног расцепа примарног непца на избор оперативне технике“. Медицински факултет, Универзитет у Београду
1998-2005 – Магистарске студије из Хируршке анатомије, медицински факултет, Универзитет у Београду
Април 2004 – Започео другу специјализацију из Пластичне хирургије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
Новембар 2003 – Завршни испит специјализације из Дечије хирургије са оценом одличан
1998- 2003 – Специјалистиче студије из Дечије хирургије, Медицински факултет Универзитета у Београду
1998 – Положио дршавни испит за Доктора медицине са оценом одличан
1997/98 – Обавио општи лекарски стаж као стажер Медицинског факултета у Београду
Мај 1997 – Дипломирао на Медицинском факултету, Универзитета у Београду
1990-1997 – Студирао Медицински факултет у Београду по плану шестогодишњих студија
1998-1990 – Средња медицинска школа у Новом Саду
1996-1998 – Средња школа усмереног образовања у Шиду
1978-1996 – Основна школа у Товарнику код Вуковара

Додатна едукација :

CME (Continuing Medical Education) сертификовани курсеви:

Децембар 2009 – Март 2010
Стручно усавршавање у трајању од 3 месеца из области пластичне и дечије хирургије на „Showa Univerzitetu“ у Токију, Јапан.
Новембар 2006 -„Laser training course: Certificate of competence“ Laser training courses department- Florence,Италија.
Март-Септембар 2006 – Стручно усавршавање у трајању од 6 месеци у Универзитетској дечијој болници „Aghia Sophia“, Атина, Грчка
Јун 2005 -„Live Rhinosurgery training course“ организовано од стране ERS (European Rhinologic Society).
Предавач и демонстратор: Проф др Wolfgang Pirsig (Немачка).
Октобар 2004 -„First functional and aesthetic nasal surgery course“ Organizovan od strane ERS (European Rhinologic Society) iEUFOS (European federation of oto-rhino-laringological society).
Предавачи и демонстратори: Проф др Egbert H. Huizing
(Холандија) и Проф др Wolfgang Pirsig (Немачка).
Октобар 2004 -„Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal аnomalies“
Организован од стране: Медицинског факултета Универзитета у Београду. Предавач и демонстартор: Проф др Alberto Penja (САД)
Октобар 2003 -„Course in microsurgery“
Организован од стране Медицинског факултета Универзитета у Београду: Предавачи и демонстратори: професори Института за Неурохирургију Клиничког центра Србије
Јун 2003 – „How to write scientific paper: from idea to realisation“ Организован од стране Медицинскког факултета Универзитета у Београду. Предавач: Проф др Eugenio Picano

Кретања у служби:

2003 – стално запослен на оделењу Пластичне и реконструктивне хирургије Универзитетске дечије клинике у Београду
1999-2003 – запослен на одређено време, до краја специјализације из дечије хирургије, на Универзитетској дечијој клиници у Београду
1997-1998 – Медицински факултет Универзита у Београду, радно место доктора медицине-приправника

Предмети едукације:

2004 – Члан организационог одбора „Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of
anorectal anomalies“, oрганизован од стране: Медицинског факултета Универзитета у Београду и Универзитетске дечије клинике у Београду. Предавач и демонстратор: Проф др Alberto Penja (САД)

Предавања по позиву на националним скуповима:

2010 – Октобарски дани универзитетске дечије клинике у
Београду: „Ласерски третман ожиљака“
2009 – Октобарски дани универзитетске дечије клинике у
Београду: „Примена ласера у дечијем узрасту- наше једногодишње искуство“
2008 – Секција Физијатара: „Третман ожиљака ласером“
2008 – Октобарски дани универзитетске дечије клинике у Београду: „Примена ласера у дечијем узрасту“
2007 – Октобарски дани универзитетске дечије клинике у Београду: „Gynecomastia“
2007 – 6. симпозијум Удружења онколошких хирурга Србије: „Меланоми коже у дечијем узрасту“
2007 – Дечија хируршка секција: „Неонатални компартмент синдром“
2006 – Дечија хируршка секција: „Антрпометријске карактеристике детета са расцепом усне и непца“
2005 – Октобарски дани универзитетске дечије клинике у Београду: „Расцепи усне и непца“
2005 – Конгрес Логопеда Србије: „Третман и лечење деце са расцепом усне и непца“
2004 – Октобарски дани универзитетске дечије клинике у Београду: Цистичне промене на врату у деце“

Предавања у оквиру редовне наставе студентима Медицинског факултета универзитета у Београду:

2011 – Семинар: „Опекотине“
2007 – Семинар: „Опекотине“
2006 – Семинар: „Опекотине“

Објављени радови (публикације):

Рад у целини у часопису индексираном на MEDLINE-у

1. Трифуновић Б, Замаклар Д, Парабуцки Д, Ракић И, Милосављевић М: Цистичне промене на врату код деце. Срп Арх Целок Лек 2004, суплемент I:62-5.
2. Милојевић И, Симић Д, Марковић М, Атанасковић-Марковић М, Милошевић К, Трифуновић Б: Anaphylactic reaction during general anaesthesia associated with positive skin test to fentanyl. Anaesthesia and Intensive Care 2009; 37:502-503.

Рад у целини у часопису који није цитиран у current content-у или science citation index-у

1. Замаклар Д.Д, Трифуновиц Б. Медјусобни однос инсулина, кортизола и хормона раста и њихов утицај на ниво глукозе, слободних масних киселина и триглицерида у крви гојазних особа. Мед Подмл 1996; 38(1-2): 45-51.

Изводи у зборнику међународног скупа

1. Замаклар Д.Д., Трифуновић Б., Стевановић Г., Маринковић М., Лалић Н., Капор С. Abstract book, 7th European Students’ Conference Charite, Berlin, 1996.
2. Замаклар Д, Трифуновић Б, Маринковић М. Relaton between diurmal insulin and cortisol secretionand blood levelof glucoaeand lipid in obese people. Abstract book, 13th International Medical Sciences Student Congress
3. Трифуновиц Б, Замаклар Д, Ракић И, Парабуцки Д, Петронић И, Голубовић З. Forearm shortening as unusual surgical solutiondor mutilant injury. Abstract book, 1th congress EUPSA (European Pediatric Surgeons Association), Zagreb 2004, Croatia
4. Парабуцки Д, Хинић И, Ракић И, Кораћ Г, Трифуновић Б, Замаклар Д. Burn depth estimation using vibrational spectroscopy. Abstract book, 1th congress EUPSA (European Pediatric Surgeons Association) Zagreb 2004.
5. Трифуновић Б, Замаклар Д, Парабуцки Д, Ракић. Cystic neck growth (tumor) in children. Abstract book, 10th congress ESPRAS(European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Viena 2005.
6. Трифуновић Б, Замаклар Д, Ракић И, Парабуцки Д. Treatment of second degree burns with dermabrasion (necroabrasion) in infants. Abstract book, 15th MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters- WHO Collaborating Center- MBC), Athens 2008.

Изводи у зборнику националног скупа

1. Замаклар Д. Д., Трифуновић Б. Резидуална функција бета целија у новооткривених пацијената оболелих од инсулин зависног дијабетес мелитуса (ИЗДМ) одредјује трајање клиницке ремисије. Књига сазетака, 38. Конгрес студената медицине И стоматологије, Нис 1996.
2. Трифуновић Б, Замаклар Д, Ракић И, Недељковић Ђ, Стојановић Б. Contemporery treatment of naevus flameus by pulse dye laser. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010
3. Замаклар Д, Трифуновић Б, Ракић И, Недељковић Ђ, Стојановић Б. Cleft lip and palate. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010
4. Трифуновић Б, Замаклар Д, Ракић И, Недељковић Ђ, Стојановић Б. Newborn with transverse facial cleft. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
5. Недељковић Ђ, Трифуновић Б, Замаклар Д, Ракић И, Стојановић Б. Cystic tumors of the neck in children’s. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
6. Недељковић Ђ, Замаклар Д, Трифуновић Б, Ракић И. Defect of the nose collumele after application nasogastric probe, treatment with composite graft from ear. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
7. Недељковић Ђ, Замаклар Д, Трифуновић Б, Ракић И, Стојановић Б.Carbon dioxide laser treatment of an ingrown nail. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
8. Ракић И, Cohen M, Patel P, Трифуновић Б. Varieties of the Infrior alveolar nerve path throw the manduble. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
9.  Ракић И, Cohen M, Riasberg D, Трифуновић Б, Zamaklar D, Недељковић Ђ, Стојановић Б. Alveolar aaugmentation after primarycleft lip. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010
10. Трифуновић Б, Замаклар Д, Ракић И,Transverse facial cleft. Abstract book, 10th congress of Serbian Society for plastic, Reconstructive i Aesthetic Surgery, Belgrade 2010.
11. Трифуновић Б, Замаклар Д, Ракић И, Treatment of naevus flammeus with pulse dze laser. Abstract book, 10th congress of Serbian Society for plastic, Reconstructive i Aesthetic Surgery, Belgrade 2010

Поглавље у монографији:

1. Трифуновић Б. Замаклар Д: Меланом у дечијем узрасту. У: Инић М, Џодић Р, Гудурић Б: Меланом. Удружење онколошких хирурга Србије, Пастерова 14 Београд.

Рецензије за стране часописе

1. Б Трифуновић, рецензија за рад: Presurgical Nasoalveolar Molding (PNAM) Therapy for the Treatment of Bilateral Cleft Lip and Palate: A Preliminary Study. Cleft Palate Craniofac J. 2005
2. Б Трифуновић, рецензија за рад:Prevention of Wound Dehiscence in Palatal Surgerz by Preoperative Identification of Group A Streptococcus and Staphylococcus Aureus. Cleft Palate Craniofac J. 2005
3. Б Трифуновић, рецензија за рад: Severe Snoring an a Child with Pycnodysostosis Treated with a Bilateral Rib Graft. Cleft Palate Craniofac J. 2005