Српски | Srpski | English

ID картице и Diluent 2 за претрансузиона испитивања П-17/201

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ID картице и Diluent 2 за претрансузиона испитивања за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-17/201

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-17-2015
Одлука о додели уговора, ЈН П-17-2015