Српски | Srpski | English

ID Liss-Coombs картица, ID Diluent 2 и серум за спољну контролу EQAS В-43/2018.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-43/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ID Liss-Coombs картица, ID Diluent 2 и серум за спољну контролу EQAS за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Poziv za podnosenje ponuda, V-43-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈН V-43-2018
Обавештење о закљученом уговору Маклер
Обавештење о закљученом уговору Diahem gramim