Српски | Srpski | English

ID LISS-Coombs kartica и ID DILUENT 2 и серумa за спољну контролу EQAS В-28/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-28/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ID LISS-Coombs kartica и ID DILUENT 2 и серумa за спољну
контролу EQAS за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda , JN V-28-2019
Konkursna dokumentacija, JN V-28-19
Odgovor 1

Коnkursna dokumentacija, ЈN V-28-2019 Izmena 1
Odluka o dodeli ugovora, JN V-28-19
Обавештење о закљученом уговору Makler
Обавештење о закљученом уговору Diahem Gramim