Српски | Srpski | English

Centar za hirurgiju

5

Centar za dečju hirurgiju Univerzitetske dečje klinike obavlja lečenje svih hirurških oboljenja koja se javljaju u dečjem uzrastu, od rođenja do punoletstva. Centar je svojom organizacijom, kadrovima i opremom spreman za izvođenje najkompleksnijih hirurških procedura, kako hitnih, tako i elektivnih (planiranih), u skladu sa principima savremene klasične i laparoskopske dečje hirurgije.

Za razliku od opšte (adultne) hirurgije koja je podeljena na posebne specijalnosti (na primer grudna hirurgija, vaskularna hirurgija itd.), dečja hirurgija obuhvata hirurgiju svih organa i sistema organa dečjeg organizma.

Centar za dečju hirurgiju UDK stalno unapređuje i proširuje delatnost kroz kontinuiranu edukaciju kadrova, nabavku savremene opreme i praćenje najnovijih svetskih dostignuća u oblasti dečje hirurgije.

Obzirom na veoma širok spektar hirurških oboljenja kod dece, Centar je organizovan u okviru petnaest službi sa svojim subjedinicama.