Српски | Srpski | English

Klub nauke UDK Tiršova

naukaDrage kolege,

 

na ovoj stranici možete naći informacije o istraživanjima u UDK, koje vas možda mogu motivisati da budete član Kluba nauke UDK.

 

Budite član Kluba nauke UDK!

 

Univerzitetska dečja klinika (UDK) je ustanova tercijarnog nivoa zbrinjavanja dece sa zdravstvenim problemima iz svih oblasti pedijatrije i dečje hirurgije.

Pored toga, UDK ima razvijenu naučnoistraživačku delatnost koja je bazirana na opredeljnju menadžmenta i zaposlenih da prakticiraju medicinu zasnovanu na naučnim dokazima, te na čvrstoj vezi Klinike sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. (staviti link za glavnu stranu NIR).

 

Činjenice koje mogu preporučiti naše profesionalce za plodotvorno učešće u istraživačkim timovima i projektima su:

  • UDK pokriva sve oblasti pedijatrije i dečje hirurgije
  • Etički odbor UDK ima kapacitet da razmotri i donese odluku u roku od mesec dana o podnetom istraživačkom projektu
  • otprilike 1/3 naših lekara su nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, a još više njih ima naučno zvanje doktora nauka, što znači da imamo profesionalce sa značajnim istraživačkim iskustvom

Kao član Kluba nauke UDK možete imati koristi od:

  • podrške u uspostavljanju kontakata sa našim istraživačima
  • podrške u administriranju predložaka za Etički odbor UDK
  • šestomesečnog obaveštavanja o istraživačkim aktivnostima iz vaše oblasti istraživačkog interesovanja

Radujemo se Vašem članstvu u Klubu nauke UDK!