Српски | Srpski | English

Naučnoistraživački rad

Postdiplomske studije

S ponosom možemo istaći da je od 125 lekara zaposlenih na Univerzitetkoj dečjoj klinici, njih 40 su nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od kojih su 14 profesori Univerziteta.
U zavisnoti od toga koje ste postdiplomske studije upisali (akademske specijalističke studije ili doktorske studije), od Vaših afiniteta i želja, neko od naših nastavnika Vam može biti mentor. Kontakt telefon i e-mail možete naći u delu „PRONAĐITE DOKTORA“

S poštovanjem,
Uprava Univerzitetske dečje klinike