Српски | Srpski | English

Medicinska dokumentacija

opsta

Priprema za dolazak na Univerzitetsku dečju kliniku

Kod kuće napišite podsetnik
Kod kuće napišite sva pitanja koja biste pitali Vašeg lekara. Ne zaboravite da pitate za izveštaje koji su Vam potrebni za pedijatra ili za školu Vašeg deteta.

Sakupite sve informacije
Vi ste aktivni i nezamenljivi partner u lečenju Vašeg deteta. Informacije i zapažanja koje dobijemo od Vas, ali i podaci iz prethodne medicinske dokumentacije su nam najbitniji u procesu dijagnostikovanja i lečenja Vaših mališana, naročito ako je u pitanju kompleksni zdravstveni problem. Iz ovih razloga, neophodno je na pregled poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju, spisak lekova koje Vaše dete koristi, kao i njihove doze.

Dođite na pregled u zakazano vreme
Prilikom planiranja dolaska na kliniku, računajte i na gužvu u saobraćaju i na problem parkiranja. Takođe, oko 10 – 15 minuta Vam je potrebo da se prijavite na šalteru.

Nažalost, u nekim situacijama se dešava da pregled Vašeg deteta ne bude u zakazanom terminu tog dana, već da kasni. Ukoliko morate da sačekate Vašeg lekara, zbog nekog hitnog slučaja, molimo Vas da budete strpljivi. Setite se da bi i Vaše dete dobilo istu hitnu medicinsku negu ukoliko bi se ono našlo u istoj situaciji.

Po završenom pregledu
Nakon obavljenog pregleda, bilo bi dobro da imate brojeve telefona putem kojih možete kontaktirati Vašeg lekara, kao i broj telefona na koji možete zakazati kontrolni pregled. Pre izlazka iz ordinacije, trebalo bi da imate zakazan datum za kontrolni pregled, ukoliko je Vaš lekar procenio da za tim ima potrebe.