Српски | Srpski | English

Doc. dr Zoran Leković

  • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Gastroenterologija
  • SLUŽBA: Gastroenterologija
  • TELEFON: + 381 11 2060 700
  • FAKS: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: zoran.lekovic@udk.bg.ac.rs

Zoran-Lekovic_MG_5818Uža specijalnost: Gastroenterohepatologija

Oblast delatnosti: Ishrana

Nastavno zvanje: Klinički asistent, katedra pedijatrije

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Član Srpskog lekarskog društva od 1996. godine, a od 2001. godine sekretar Pedijatrijske sekcije.
2. Član Udruženja pedijatara Srbije i UNEPSA. Od 2003. godine član sekretarijata Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore (sada Srbije), a od aprila 2006. godine sekretar Udruženja pedijatara Srbije i Crne Gore (sada Srbije).

Naučno-istraživačka delatnost: Celijačna bolest

 

Biografija:
Rođen u Bileći.
Osnovnu i srednju školu završio u Kruševcu kao dobitnik „Vukove nagrade”.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,00.
Specijalizaciju iz Pedijatrije obavio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a specijalistički ispit položio 2000. godine sa odlikom i posebnim isticanjem.
Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao 2006. godine, a zvanje subspecijaliste steko 2010. godine odbranivši rad pod nazivom ″Kliničke karakteristike ulceroznog kolitisa kod dece″ sa odličnom ocenom. Mentor rada je bio prof. dr Nedeljko Radlović.
Zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao 1998. godine odbranivši rad, sa prof. dr Nedeljkom Radlovićem kao mentorom, pod naslovom „Efekat glukozno-elektrolitnih rastvora u terapiji akutnog dijarejalnog poremećaja u dece” sa odličnom ocenom. U toku je izrada doktorske teze.
Nakon završene specijalizacije (od 2001. godine) radi kao specijalista pedijatar na Odeljenju za gastrointestinalne i nutritivne poremećaja na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.
Objavio ukupno 72 naučno-stručna rada (tri u štampi), od kojih je u 17 prvi autor, a u ostalim koautor.
Raspolaže aktivnim znanjem engleskog jezika.

Objavljeni radovi:
1. Radlović NP, Mladenović MM, Leković ZM, Stojšić ZM, Radlović VN. Influence of early feeding practices on celiac disease in infants. Croat Med J. 2010; 51(5):417-22.
2. Pavlović M, Radlović N, Leković Z, Stojšić Z, Berenji K. When to screen children with Down syndrome for coeliac disease?. J Trop Pediatr. 2010; 56(6):443-5.
3. Radlović N, Mladenović M, Leković Z, Živanović D, Brdar R, Radlović V, Ristić D, Pavlović M, Stojsić Z, Vuletić B, Djurdjević J, Gajić M. Effect of gluten-free diet on the growth and nutritional status of children with coeliac disease. Srp Arh Celok Lek. 2009;137 (11-12):632-7.
4. Pavlović M, Radlović N, Leković Z, Berenji K, Stojšić Z, Radlović V. Celijačna bolest kao uzrok rezistentne sideropenijske anemije kod dece sa Daunovim sindromom – prikaz tri bolesnika. Srp Arh Celok Lek. 2010;138 (1-2):91-4.
5. Janić D, Radlović N, Dokmanović L, Krstovski N, Leković Z, Janković S, Ristić D. Hiper-IgM sindrom kod dečaka s rekurentnom pneumonijom i hepatosplenomegalijom. Srp Arh Celok Lek. 2009;137 (1-2):81-5.