Српски | Srpski | English

Branislava Rebić

  • APOTEKA: Bolnička apoteka
  • SPECIJALIZACIJA: Dipl. farmaceut
  • TELEFON: +381 11 20 60 659
  • FAKS: +381 11 361 4409
  • EMAIL: branislava.rebic@udk.bg.ac.rs

Branislava-RebicRukovodeća funkcija: Šef apoteke

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Farmaceutsko Društvo Srbije – sekcija za bolničku farmaciju
2. Farmaceutska Komora Srbije
3. EAHP – European Association of Hospital pharmacy

Biografija:
Pođena u Beogradu 1966. godine.
Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu.
Od 1993. godine zaposlena u bolničkoj apoteci Univerzitetske Dečje Klinike.