Српски | Srpski | English

Doc. dr Dragana Bogićević

  • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Neurologija
  • SLUŽBA: Neurologija
  • TELEFON: + 381 11 2060 696
  • FAKS: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: dragana.bogicevic@udk.bg.ac.rs

Dragana-Bogicevic_MG_5572Uža specijalnost: Neuropedijatrija

Druga specijalizacija: Dečja neurologija (u toku)

Oblast delatnosti: Neurološki problemi odojčadi, dece i adolescenata

Nastavno zvanje: Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Rukovodeća funkcija: Zamenik šefa neurološke službe

Naučno-istraživačka delatnost: Neuropedijatrija

 

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo
2. Udruženje pedijatara Srbije

Biografija:
Medicinski fakultet u Beogradu završila 1984. sa prosečnom ocenom 10, Oktobarskom nagradom za studentski istraživački rad, sa tri univerzitetske nagrade i dve nagrade Srpskog lekarskog društva.
Od oktobra 1985. zaposlena u Univerzitetskoj dečjoj klinici, a od marta 1995. i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1993. sa odličnim uspehom. Završila specijalistički staž iz dečje neurologije – pred polaganjem je završnog ispita.
Magistrirala iz oblasti endokrinologije, enzimologije i metabolizma 1990.
Doktorirala iz oblasti neuropedijatrije 1998. ( „ Febrilne konvulzije – dijagnostičko terapijski pristup i udaljena prognoza”).
Pohađala seminare i kurseve iz oblasti mentalne higijene razvojnog doba, epileptologije, molekularne genetike u dečjoj neurologiji i psihijatriji , i spavanja i poremećaja spavanja.
Kao stipendista francuske vlade , a u cilju edukacije iz neuropedijatrije, boravila je godinu dana u Parizu, u Hopital des enfants malades Necker, kod jednog od vodećih stručnjaka iz oblasti dečje neurologije, dr Jean Aicardi-a.
Govori francuski i engleski jezik.

Objavljeni radovi:
1.Goutieres F, Bogićević D, Aicardi J. A predominantly cervical form of spinal muscular atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1991,54,223
2.Škorić D, Bogićević D, Petronić I et al. Vincristine induced unilateral ptosis. J Pediatr Hematol Oncol 2009, 31,463
3.Dimitrijević N, Bogićević D, Nikolić D et al. Rezistentni konvulzivni epilepsijski status u dečjem uzrastu. Srp Arh Celok Lek 2004.132(supl 1), 122
4.Simić D, Bogićević D, Milojević I et al. Anestezija kod dece sa urodjenim neuro- mišićnim bolestima. Srp Arh Celok Lek 2010, 138 (11-12),769
5.Bogićević D, Dimitrijević N, Nikolić D. Komplikovana migrena u dečjem uzrastu. Medicinska Praksa 1999,18 ,32
6.Bogićević D, Dimitrijević N, Nikolić D et al. Neuroradiološki nalaz kod dece sa glavoboljom. Medicinska praksa 2010,32 ,17
7.Bogićević D, Dimitrijević N, Nikolić D et al. Ponovljene febrilne konvulzije u toku 24 sata. Halo 94 2010,3,
8.Bogićević D, Novaković R. La role possible de somatostatine et de VIP dans la pathogenese des convulsions febriles. Epilepsies 2002,14 (Edition speciale),40
9.Bogićevič D, Jović N, Paneva G. Les infections chez les enfants avec epilepsie myoclonique progressive. Rev Neurol 2003, 36(6),583