Српски | Srpski | English

Prof. dr Miloš Ješić

  • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Neonatologija
  • SLUŽBA: Neonatologija
  • TELEFON: + 381 11 2060 740
  • FAKS: + 381 11 268 4672
  • EMAIL: milos.jesic@udk.bg.ac.rs

silueta_muskaUža specijalnost: Neonatologija

Oblast delatnosti: Neonatologija

Nastavno zvanje: Venredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije.

Naučno-istraživačka delatnost: Neonatologija

Biografija:
A. OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI
Ime, srednje ime i prezime: Miloš, Miroslav, Ješić
Datum i mesto rođenja: 20.07.1964. g, Beograd
Ustanova gde je zaposlen: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd
Zvanje / radno mesto: docent, Katedra pedijatrije / Služba neonatologije
Naučna oblast: neonatologija, pedijatrija

B. STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANjA
Osnovne studije
Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Mesto i godina završetka: Beograd, 1990. g
Magisterijum
Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Mesto, godina završetka i članovi komisije: Beograd, 1999. g, Prof. dr Tomislav Jovanović, Prof. dr Svjetlana Maglajlić i Prof. dr Raško Stepanović, mentor.
Naslov magistarskog rada: „Faktori težine i ishoda asfiktične bolesti pluća novorođenčeta”
Uža naučna oblast: pulmologija
Doktorat
Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Mesto i godina odbrane i članovi komisije: Beograd, 2001. g, Prof. dr. Tomislav Jovanović, Prof. dr Nedeljko Radlović, Prof. dr Svjetlana Maglajlić, mentor
Naslov disertacije: „Procena gasnih analiza kapilarne krvi kod novorođenčadi sa normalnom respiratornom funkcijom”
Uža naučna oblast: neonatologija
Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja
Asistent 2000. g, drugi izbor za asistenta 2004, treći izbor za asistenta 2008. g. Izbor za docenta 2009. g.

Objavljeni radovi:
Rad u časopisu koji je indeksiran u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index-u (SCI):
1. Stepanović S, Lazarević G, Ješić M, Koš R. Meropenem therapy failure in Listeria monocytogenes infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2004;23:484-486.
2. Stepanović S, Vuković D, Ješić M, Ranin L. Influence of Acetylsalicylic Acid (Aspirin) on Biofilm Production by Candida Species. Journal of Chemotherapy, 2004;16:134-138.
3. Ješić MD, Sajić S, Ješić MM, Maringa M, Micić D, Necić S. A case of new mutation in maturity-onset diabetes of the young type 3 (MODY 3) responsive to a low dose of sulphonylurea. Diabetes Res Clin Pract, 2008;81(1):e1-3.
4. Ješić MM, Ješić MD, Maglajlić S, Sajić S, Necić S. Successful sulfonylurea treatment of a neonate with neonatal diabetes mellitus due to a new KCNJ11 mutation. Diabetes Res Clin Pract. 2010
5. Ješić MM, Ješić MD, Krstajić T, Vujnović Z, Čutura N, Maglajlić S. Reference Values of Capillary Blood Saturation in Neonates and its Difference from Pulse Oximetry. Srp Arh Celok Lek, 2010;138(5-6):297-299.

Rad u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE:
1. Ješić M, Maglajlić S. Crigler-Najjar tip I: terapijske dileme. Srp Arh Celok Lek, 2000;11-12:389-392.
2. Ješić M, Ješić M, Sajić S, Maglajlić S, Necić S, BojićV. Neklasična kongenitalna adrenalna hiperplazija uzrokovana deficitom 21-hidroksilaze. Srp Arh Celok Lek, 2004;suplement 1:106-108.
3. Grković S, Ješić M, Ješić M, Maglajlić S. Rubinštajn-Tejbijev sindrom. Srp Arh Celok Lek, 2004;suplement 1:109-110.
4. Maglajlić S, Ješić M, Necić S, Lukač M, Sinđić S, Ješić M, Vujović D. Perzistentna hiperinsulinemijska hipoglikemija novorođenčeta. Srp Arh Celok Lek, 2004;suplement 1:97-100.
5. Sinđić S, Lukač M, Lukač R, Radlović N, Leković Z, Ješić M, Maglajlić S, Mandić M. Kongenitalna hijatusna hernija udružena s refluksnom stenozom jednjaka. Srp Arh Celok Lek, 2004;suplement 1:45-48.
6. Ješić M, Ješić M, Maglajlić S, Lukač M, Sinđić S, Vujović D, Grković S. Inicijalna antibiotska terapija neonatusne sepse. Srp Arh Celok Lek, 2004;suplement 1:49-53.
7. Ješić M, Ješić M, Sajić S, Maglajlić S, Tomanović M, Necić S. Prolazni pseudohipoparatireoidizam kod novorođenčadi. Srp Arh Celok Lek, 2007;9-10:566-568.

Poglavlja u knjigama, udžbenicima i praktikumima:
1. Ješić M. Akutni hidroelektrolitni i acidobazni poremećaji u dece. URGENTNA MEDICINA, Obeležja:Beograd, 2002;916-928.
2. Ješić M. Fizikalni pregled novorođenčeta i procena gestacije. Pedijatrija za studente medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu:Beograd, 2010; 143-149.
3. Ješić M. Nekrotični enterokolitis, Pedijatrija za studente medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu:Beograd, 2010; 172.
4. Ješić M. Neonatalni poremećaji koagulacije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu:Beograd, 2010;176-177.

Monografije:
1. Ješić M. Acidobazna homeostaza novorođenčeta. Zadužbina Andrejević:Beograd, 2003.