Српски | Srpski | English

Dr Aleksandar Dimitrijević

 • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
 • SLUŽBA: Neurologija
 • TELEFON: + 381 11 20 60 696
 • FAKS: + 381 11 26 84 672
 • EMAIL: aleksandar.dimitrijevic@udk.bg.ac.rs

aleksandar

 • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
 • SUBSPECIJALIZACIJA: Neurologija / Klinička neurofiziologija sa epileptologijom
 • SLUŽBA: Neurologija
 • TELEFON: + 381 11 2060 723
 • FAKS: + 381 11 2684 672
 • EMAIL: aleksandar.dimitrijevic@udk.bg.ac.rs

 

Oblasti interesovanja: Pedijatrijska i adolescentna epileptologija, Epileptične encefalopatije, EEG, Razvojna neurologija, Neuroimunologija, Demijelinizacione i infektivne bolesti nervnog sistema dece i adolescenata, Urgentna dečja neurologa, Funkcionalna neuroradiologija, Selekcija i preoperativno praćenje i priprema pedijatrijskih pacijenata sa epilepsijom za hirurško lečenje

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. ILAE – International League Against Epilepsy
2. EPNS  –  European Paediatric Neurology Society
3. UPS – Udruženje pedijatara Srbije
4. DNS – Društvo neurologa Srbije
5. SLD – Srpsko lekarsko društvo

Naučno-istraživačka delatnost: Dečja neurologija/epileptologija

Biografija
     Rodjen u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. IV godinu gimnazije završio kao exchange student u državi Michigan USA. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 2004.godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je januara 2013. godine, ispit položio sa odličnom ocenom.  Magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.godine.
U zvanje asistenta na Katedri pedijatrija izabran 2020.godine.
Član je Konzilijuma za evaluaciju pacijenata sa epilepsijom – SEIZURE, Klinke za Neurologiju KCS gde se prikazuju slučajevi pacijenata sa epilepsijom radi postavljanja sindromske dijagnoze, diferencijalne dijagnoze i  prehirurške evaluacije i odabira kandidata za hiruršku terapiju epilepsije.
Načelnik EEG kabineta  Univerzitetske dečje klinike.

Stručna usavršavanja po završenoj specijalizaciji

–           Maj 2015.godine – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Child development and behaviour“, Salzburg, Austrija.

–           Septembar 2017.godine – 19. Epileptološka škola “Epilepsije i komorbidna stanja ” u organizaciji Saveza Liga za borbu protiv epilepsije Srbije i Crne Gore,Sokobanja, Srbija.

–           Mart-Jun 2018.godine – EEG škola u organizaciji Klinike za neurologiju KCS – Prof dr Dragoslav Sokić.

–           Septembar-decembar 2018.godine – Cleveland Clinic, Ohio, USA, gde se kandidat tokom 3 meseca usavršavao i upoznao sa najnovijim svetskim protokolima hirurškog lečenja epilepsija kao i procesom video EEG telemetrije, funkcionalne MRI, MEG, invazivne elektroencefalografije (ECOG, sEEG), VEP, SEP te učestvovao u velikim vizitama klinike i konzilijumima za prehirurku evaluaciju pacijenata sa epilepsijom.

–           April 2019.godine – Open Medical Institute – Salzburg Children’s Hospital of Philadelphia seminar iz oblasti „Pediatric Neurology“, Salzburg, Austrija – učešće na predavanjima i prikaz slučaja i saradnja sa renomiranim predavačima iz pedijatrijske neurologije iz Austrije kao i CHOP – USA.

–           Septembar 2019.godine – 9.regionalni migratorni kurs održan u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije i evropskog organka medjunarodne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE), Vrdnik, Srbija.

–           Oktobar 2019.godine – 21.Epileptološka škola Srbije u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije, Zlatibor, gde je učestvovao kao predavač sa temom „Fakomatoze“.

 

Angažman kao predavač na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu

– Usmeno prezentovao rad pod nazivom “ Nodozni eritem u sklopu akutnog salmoneloznog enterokolitisa  – prikaz bolesnika. “ na  45. Pedijatrijskim danima Srbije, u Nišu, oktobra 2013.

– Održao predavanje sa temom „Guillain-Barre u dečjem uzrastu“ na sastanku Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) Ub, 2014.godine.

– Na tradicionalnom skupu “Dani Univerzitetske dečje klinike” koji organizuje Univerzitetska dečja klinika 2015. godine održao predavanje “Akutna oboljenja bele mase CNS-a u dece i adolescenata”.

– Prezentovao prikaze slučajeva tokom boravka u Salzburgu, Austrija na seminarima u organizaciji AAF i CHOP: “Child development and behaviour“- maja 2015, kao i na seminaru „Pediatric Neurology“ – aprila 2019.

– Usmeno prezentovao rad pod nazivom “Dva lica dugotrajnog afebrilnog napada – prikaz slučaja“ na skupu 49. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem, 3-5.oktobra 2019. u Nišu.

– Održao usmenu prezentaciju slučaja na 9.regionalnom migratornom kursu održanog u organizaciji Srpske lige za borbu protiv epilepsije i evropskog organka medjunarodne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE), Vrdnik, Srbija.

– Učestvovao kao predavač sa temom “Fakomatoze“ na 21.Epileptološkoj školi održanoj na Zlatiboru, 25-27.oktobra 2019 u organizaciji Srpske Lige za borbu protiv epilepsije.

– Održao predavanje na sastanku Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva održanog 11.1.2020. u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ sa temom „Uticaj terapije natrijum-valproata na telesnu masu i paramter insulinske rezistencije“.