Српски | Srpski | English

Dr Branislav Jovanović

  • SPECIJALIZACIJA: Dečja hirurgija
  • SLUŽBA: Abdominalna hirurgija
  • TELEFON: +381 11 2060775
  • FAKS: + 381 11 2684672
  • EMAIL: branislav.jovanovic@udk.bg.ac.rs

Branislav-JovanovicOblast delatnosti (interesovanja):
Opšta dečja hirurgija, laparoskopska dečja hirurgija, dečja abdominalna i septična hirurgija, dečja ortopedska traumatologija

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):

• Srpsko lekarsko društvo

• Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju – JUEH

• BAPES (British Assosiation of Paediatric Endoscopic Surgeons)

Kratka biografija:
Rođen 11. Januara 1963. godine u Beogradu

Kvalifikacije:

1981/2 Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma

1982 Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1989 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57

1991 Započeo specijalizaciju iz dečje hirurgije

1996 Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

Postdiplomske studije završio u Julu 2010., magistarsku temu pod nazivom „Opravdanost laparoskopske apendektomije kod makroskopski normalnog izgleda crvuljka” odbranio sa odličnim uspehom

Zaposlenje:

1990 Primljen u radni odnos na određeno vreme kao klinički lekar Univerzitetske dečje klinike u Beogradu

1991 Započeo specijalizaciju dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu

Stručno usavršavanje:

• Decembar 1999 – Januar 200. Ospedali Riuniti Bergamo Italia, odeljenja dečje i abdominalne transplantacione hirurgije

• 2001. – Završen kurs iz laparoskopske hirurgije, JUEH.

• 2004. – International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Velika Britanija

Objavljeni radovi (publikacije):

1. Jovanović B, Janić N, Golubović Z, Radulović S, Pejanović J : Torsion of the cyst of the hydatid of Morgagni in a preadolescent girl: a case report, 26th Congress of the Greek Assotiation of Pediatric Surgeons, 2005

2. Janić N, Radulović S, Jovanović B : Laparoscopic partial pericystectomy of hydatide cyst in children, 26th Congress of the Greek Assotiation of Pediatric Surgeons, 2005

3. Radulović S, Krstić Z, Jovanović B : Transanalna kolektomija u lečenju kongenitalnog megakolona, Zbornik sažetaka, Dani Univerzitetske Dečje Klinike u Beogradu, 2006

4. Radulović S, Jovanović B., Pejanović J, Golubović Z : Lečenje enterokutanih fistula kod dece, Zbornik sažetaka, IV Kongres Pedijatara SCG sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2006.

Radovi u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE

1. Radulović S, Golubović Z, Jovanović B, Pejanović J.: Surgery for neutropenic enterocolitis, a complication in acute lymphoblastic leukemia, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:119-21.
2. Simić D, Bumbasirević V, Milojević I, Marković M, Milenović M, Jovanović B, Budić I.: Anesthesiologic care of children with neurologic trauma, Acta Chir Iugosl. 2010;57(2):70-7. Serbian.
3. Golubović Z, Janić N, Jovanović B.: Laparoscopic appendectomy in children–a new fashion or a privilege, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:90-2. Serbian.
4. Janić N, Golubović Z, Jovanović B.: Laparoscopic operations in pediatric surgery, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:14-6. Serbian.