Српски | Srpski | English

Dr Dušan Abramović

  • SPECIJALIZACIJA: Dečja hirurgija
  • SLUŽBA: Ortopedija
  • TELEFON: +381 11 2060752;
    +381 11 2060750
  • FAKS: +381 11 2684672
  • EMAIL: dusan.abramovic@udk.bg.ac.rs

Dusan-AbramovicOblast delatnosti (interesovanja):
1. Hirurgija urođenih i stečenih anomalija dečjeg skeleta.
2. Traumatologija dečjeg skeleta.
3. Hirurgija cerebralne paralize.
4. Hirurgija dobroćudnih tumora dečjeg skeleta.

Rukovodeća funkcija: Šef službe Ortopedske hirurgije i traumatologije

Kratka biografija :
Rođen 27.02.1963 u Beogradu.
Diplomirao u Beogradu
30.05.1988. sa prosečnom ocenom 9,32.
Državni ispit 26.07.1989.
Kurs iz podvodne i hiperbarične medicine 21.04.1989.
Zaposlen na Univerzitetsoj Dečjoj Klinici od 09.04.1990.
Kurs iz artroskopije kolena 08.06.1991.
Specijalistički ispit iz Dečje Hirurgije položio sa odličnom ocenom 15.02.1995. u Beogradu
Magistarsku tezu ” Prognostički faktori u lečenju unikameralne koštane ciste dečjeg skleta” odbranio 08.12.1999. u Beogradu.
Stručno usavršavanje u Japanu 2002.
Konsultant i gostujući hirurg Klinike za Dečju Hirurgiju i Ortopediju Medicinskog Fakulteta u Nišu od 2002 .
Konsultant Specijalne Bolnice za Rehabilitaciju Banja Koviljača od 2002 .
Kurs Ultrazvučne dijagnostike razvojnog poremećaja kuka na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 2006.
Uže specijalizacija iz Dečje ortopedije odbranjena radom
” Uloga hitne hirurške intervencije i dekompresije zgloba kuka u prevenciji avaskularne nekroze glave butne kosti kod preloma vrata butne kosti u dečjem uzrastu ” na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 15.10 2007 .
Konsultant Klinike za Dečju Neurologiju i Psihijatriju
Medicinskog Fakulteta u Beogradu od 2007 .
Kurs Dobre Kliniče Prakse za istraživače ( ACRP certificate ) 2007 .
AO trauma kurs ( AO Trauma Course Pediatric Fractures Certificate) decembra 2008, Davos, Švajcarska.

Objavljeni radovi (publikacije):
1.Abramović D.
Mogućnost primene hiperbarične oksigenacije kao adjuvantnog terapijskog modaliteta u lečenju Legg-Calve-Perthesove bolesti. Acta Orthop Iugosl, 1996 ; 27 (1) : 21 – 3.
2. Abramović D., Milanović D. Ortopedska repozicija i perkutana fiksacija dislociranih suprakondilarnih preloma humerusa u dece. Acta Orthop Iugosl, 1997 ; 28 (1) : 75 – 9.
3. Laušević Z., Prokić B., Abramović D., Laušević M, Porous Carbon-Carbon Composite as an Artificial Bone Tested in vivo An International Conference on Carbon, CARBON ’01,
Lexington, Kentaki, USA, 15-19 july 2001,Papers on CD.
4. Abramović D., Brdar R., Vidosavljević M. Orthopedic reduction and percunateous fixation of femoral neck fractures in children. Srp Ath Celok Lek.2004 Oct;132 Suppl 1:72-6
5. Raičević M.,Abramović D.,Mihajlović M.,Petronić I.,Vidosavljević M. Occult spinal dysraphia Srp Ath Celok Lek.2004 Oct;132 Suppl 1:111-4
6. Brdar R.,Petronić I.,Abramović D.,Nikolić D.,Ćirović D. Orthopedic patterns of retroperitonealn tumors in pediatric population Bratisl Lek Listz 2009;110 (3):178-80