Српски | Srpski | English

Dr Irena Simić

  • SPECIJALIZACIJA: Anesteziologija sa reanimacijom
  • SLUŽBA: Anestezija i intenzivna terapija
  • FAKS: + 381 11 2684672
  • EMAIL: irena.simic@udk.bg.ac.rs

silueta_zenskaUža specijalnost: Pedijatrijska anestezija

Oblast delatnosti (interesovanja): Regionalna anestezija, terapija bola
Biografija:

Obrazovanje

• Srednje: Osma beogradska gimnazija
• Visoko: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
(diplomirala 02.10.2000. sa opštim uspehom 9,25)
• Položila stručni ispit za doktora medicine 29.10.2001. godine
• Specijalizacija: Anesteziologija sa reanimatologijom
(položila specijalistički ispit 27.02.2006. na VMA)
• Zvanje: Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Specijalizacija
• Na osnovu rešenja Ministarstva zdravlja i zaštite životne okoline broj 153-06-15/2002-02 od 15.01.2002. godine odobrena specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom;
• Na osnovu odluke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu broj 02-AR-10 od 01.04.2002. godine odobren je upis na specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu počev od 01.04.2002. godine;
• Specijalizaciju nastavila od 01.10.2002. god. na Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije, gde je i položila specijalistički ispit.

Profesionalno iskustvo
• Na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu u službi anesteziologije sa reanimatologijom provela period od 01.02.2001. godine do 30.09.2002. godine;
• Od 01.10.2002. godine do 27.02.2006. godine na Klinici za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije;
• Od 21.05.2004. godine do 14.06.2007. godine u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu;
• Od 15.06.2007. godine do 31.05.2010. godine u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”;
• Od 01.06.2010. godine do 30.08.2012. godine u Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”;
• Od 01.09.2012. godine do danas na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.
Autor više stručnih radova i publikacija.
Predavač na mnogim stručnim skupovima i radionicama

Stručno usavršavanje
• Edukacija u Klagenfurtu za upotrebu ultrazvuka u regionalnoj anesteziji kao i u obezbeđivanju venskog puta;
• Završna godina specijalističkih akademskih studija iz oblasti endokrinologije.
• Edukacija planirana u novembru ove godine, u Nemačkoj, iz terapije bola.

Uže polje rada

Primena tehnika regionalne anestezije kao samostalne vrste anestezije, pogodnih za ambulantnu hirurgiju, kod pedijatrijskih i adultnih pacijenata.

Primena tehnika regionalne anestezije u sklopu opšte anestezije sa ciljem ostvarivanja što kvalitetnije perioperativne obezboljenosti pacijenta, kod pedijatrijskih i adultnih pacijenata.

Terapija bola kod pedijatrijskih i adultnih pacijenata.

Primena ultrazvuka u izvođenju tehnika regionalne anestezije i obezbeđivanju venskog puta kod pedijatrijskih i adultnih pacijenata.