Српски | Srpski | English

Prim. dr sci. med. Spasoje Radulović

  • SPECIJALIZACIJA: Dečja hirurgija
  • SLUŽBA: Abdominalna hirurgija
  • TELEFON: +381 11 2060775
  • FAKS: + 381 11 2684672
  • EMAIL: radulovicspasoje@gmail.com

Spasoje-Radulovic1 (2)Odeljenje abdominalne hirurgije

Šef odseka opšte dečje hirurgije

Članstva:
• Društvo kolorektalnih hirurga Srbije
• Član Mediteranskog udruženja za opekotine
• Član Udruženja dečjih hirurga Srbije

Predmeti edukacije:
• 2004 – Seminar kontinuirane medicinske edukacije iz tretmana anorektalnih anomalija – prof. A. Penja
• Edukativni kurs iz potencijalne primene Novo Seven – a u lečenju krvarenja kod teško obolelih pacijenata
• 2010 – Edukacija iz oblasti transplantacije jetre i multiorganske trensplantacije – Univerzitetska Klinika Bergamo, Italija
• Edukacija iz oblasti transplantacije jetre – KBC Merkur Zagreb, Hrvatska

Oblast hirurških veština
•Neonatalna hirurgija – Anomalije jednjaka, želuca, tankih i debelih creva sa transanalnom „pull through” procedurom Ortega-Salgado kod kongenitalnog megakolona i sl. oboljenja.
• Gastro-ezofagealna hirurgija – resekcije želudca i duodenuma po tipu totalne i subtotalne gastrektomije, hirugija jednjaka sa gastrointestinoplastikom,kolon pač procedura kod stenoza ezofagusa , fundoplikacije, gastroplikacije, gastropeksije, endoskopski asisitirane perkutane gastrostomije, piloroplastike.
• Hirurgija pankreasa- subtotalne i distalne resekcije pankreasa i cistojejunostomie Roux en Y kod traumatskih pseudocista pankreasa.
• Hepatobilijarna hirurgija – Resekcije jetre, desnog i levog režnja zbog tumora ili traume, Kassai procedura sa portoenteroanastomozom kod dece sa urođenim anomalijama ekstrahepatičnih žučnih puteva, rekonstrukcija hepatobilijarnog trakta kod cista i dr. anomalija hepatobilijarnih spojeva. Cistektomije i pericistektomije kod ehinokoknih cista. Laparoskopska holecistektomija i biopsija jetre i tumorskih promena na jetri i plućima
• Hirurgija tankog creva- resekcije creva kod – hroničnih inflamatornih oboljenja creva tipa Kronove bolesti, akutnih hirurških stanja uzrokovanih prekidom cirkulacije ili povredom, duplikature i divertikuli creva
• Kolorektalna hirurgija- Restorativne proktokolektomije sa J pauč ileonalnom anastomozom, resekcije i rekonstrukcije kod inflamatornih i malignih oboljenja debelog creva, Duhamel i Soava procedura kod totalne aganglionoze, Ortega “transanal pool trough”. Laparoskopska apendektomija i biopsija creva.
• Hirurgija ingvinalnog kanala i nespuštenog testisa kod dece , hipospadije distalnog tipa, fimoze operativno i konzervativno

 

SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA:
Rad u časopisu indeksiranom u MEDLINE-u:
1. Radulović S, Golubović Z, Jovanović B, Pejanović J.: Surgery for neutropenic enterocolitis, a complication in acute lymphoblastic leukemia. Srp Arh Celok Lek, 2004, 132(1), 119-21.
Izvod u zborniku međunarodnog skupa:
1. Radulović S., Janić N., Golubović Z., Jovanović B., Pejanović J., Asanin. A.: Surgical treatment of neutropenic enterocolitis as a complication of the acute lymphoblastic leukemia (ALL). 26th congress of the Greek Association of paediatric surgeons, Santorini, Abstracts book, 2005, 62.

2. Jovanović B, Janić N, Golubović Z, Radulović S, Pejanović J : Torsion of the cyst of the hydatid of Morgagni in a preadolescent girl: a case report. 26th congress of the Greek Association of paediatric surgeons, Santorini, Abstracts book, 2005, 31.

3. Janić N, Radulović S, Jovanović B : Laparoscopic partial pericystectomy of hydatide cyst in children. 26th congress of the Greek Association of paediatric surgeons, Santorini, Abstracts book, 2005, 94.

4. Radulović S, Golubović Z, Janić N, Jovanović B, Pejanović J: Enterokutane fistule, etiologija, neoperativni tretman i značaj njihovog hirurškog rešavanja. IV Kongres pedijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik sažetaka, 2006, 320.

5. Pejanović J, Golubović Z, Jovanović B, Radulović S, Janić N: Patologija pankreasa u dečjoj hirurgiji. IV Kongres pedijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik sažetaka, 2006, 321.

6. Jovanović B, Golubović Z, Pejanović J, Janić N, Radulović S, Krstić Z: Opravdanost laparoskopske apendektomije pri nalazu makroskopski neizmenjenog crvuljka kod dece. IV Kongres pedijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik sažetaka, 2006, 321-2.

7. Radulović S, Krstić Z, Golubović Z, Jovanović B, Janić N, Pejanović J: Enterostome i njihov značaj u rešavanju anomalija razvoja, povreda i oboljenja intestinalnih organa u dece. IV Kongres pedijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik sažetaka, 2006, 325.

8. Jovanović B, Golubović Z, Janić N, Radulović S, Pejanović J: Opravdanost laparoskopske apendektomije pri nalazu makroskopski neizmenjenog crvuljka kod dece. 1. Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Knjiga sažetaka, 2010, 67

9. Golubović Z, Janić N, Jovanović B, Pejanović J, Radulović S: Holecistektomija u dečjem uzrastu u eri laparoskopske hirurgije. 1. Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Knjiga sažetaka, 2010, 69.

10. Pejanović J, Jovanović B, Golubović Z, Janić N, Radulović S, Krstić Z: Akutni traumatski pankreatitis uzrokovan tupim povredama trbuha kod dece. 1. Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Knjiga sažetaka, 2010, 183.

11. Jovanović B, Golubović Z, Pejanović J, Janić N, Radulović S, Krstić Z: Laparoskopski tretman postoperativnog bola u trbuhu kod dece. 1. Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Knjiga sažetaka, 2010, 207.

12. Radulović S., Jovanović B., Pejanović J., Golubović Z., Janić N.: Thoracoscopic surgery for spontaneous pneumothorax in children – our expirience. 11th Danube Symposium Pediatric Surgery & 2nd Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Novi Sad, 2012, Abstract book, 59.

13. Sretenović A, Vujović D, Radulović S, Jovanović B, Simić D. Forma „fruste“ ciste holedoha: dijagnostika i hirurška terapija. 3. Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Niš, Zbornik saopštenja, 2014, 37.

14. Radulović S.: Hirurški tretman pankreatitisa u dečjem uzrastu: 10 godina iskustva. 3. Kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Niš, Zbornik saopštenja, 2014, 35.

15. Radulović S, Jovanović B, Golubović Z, Pejanović J, University Childrens Hospital Balgrade,Serbia: Pancreatic encephalopaty in acute pancreatitis in children
Izvod u zborniku nacionalnog skupa:
1. Radulović S., Krstić Z., Jovanović B., Golubović Z., Pejanović J., Konstantinović N.: Transanalna kolektomija u lečenju kongenitalnog megakolona. Dani Univerzitetske Dečje Klinike u Beogradu, 2006, Rezimei, 24.

2. Redulović S., Jovanović B., Krstić Z., Golubović Z., Pejanović J.: Enterostome i njihov značaj u rešavanju anomalija razvoja, povreda i oboljenja intestinalnih organa u dece. Dani Univerzitetske Dečje Klinike u Beogradu, 2006, Rezimei, 29.

3. Pejanović J., Golubović Z., Jovanović B., Radulović S., Krstić Z., Janić N., Đorđević I., Konstantinović N.: Patologija pankreasa u dečjoj hirurgiji. Dani Univerzitetske Dečje Klinike u Beogradu, 2006, Rezimei, 27.

4. Radulović S.: Povrede jetre. Dani Univerzizezske Dečje Klinike u Beogradu, 2008, Rezimei, 28.

Ristić D, Radlović N, Leković Z, Golubović Z, Janić N, Jovanović B, Simić D, Radulović S, Smoljanić Ž, Pavićević P, Pejanović J: Kliničke manifestacije holelitijaze kod dece. Prvi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik