Српски | Srpski | English

Prim. dr Mirjana Raičević

  • SPECIJALIZACIJA: Dečja hirurgija
  • SLUŽBA: Neurohirurgija i vaskularna hirurgija
  • TELEFON: +381 11 2060761
  • FAKS: +381 11 2684672
  • EMAIL: mirjana.raicevic@udk.bg.ac.rs

Mirjana-Raicevic_MG_5842Druga specijalizacija: Neurohirurgija

Biografija

Dr Mirjana Raičević rođena je 13.04.1955. u Beogradu. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja (Druga beogradska gimnazija) upisala je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. Isti je završila maja 1980, sa srednjom ocenom 9.23.
Po završenom obaveznom lekarskom stažu i položenim stručnim ispitom zasnovala je radni odnos u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu 08.07.1982. gde i sada radi.
Specijalistički ispit iz dečje hirurgije položila je 14.12.1987.
Nakon toga je završila specijalizaciju iz neurohirurgije, te položila specijalistički ispit iz iste 07.05.1993.
Zvanje Primarijusa medicine stekla je 2005. godine.
Akademsku specijalizaciju iz oblasti dečje hirurgije je završila 2010. godine na temu: ”Savremeni pristup hirurškom lečenju intrakranijalne hemoragije preterminskog novorođenčeta”.
U okviru stručnog usavršavanja Dr M. Raičević je završila Kurs iz mikrohirurgije marta 2003. godine. Oktobra 2004. učestvovala je na seminaru kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom ”Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies”, pod rukovodstvom Prof. Alberto Pena.
Na poziv Prof A. Tereščenka, aprila 2004. posetila je KF GU MNTK ”Mikrohirurgija glaza” gde se upoznala sa mogućnostima rešavanja neuro-oftalmoloških problema prevremeno rođenih beba.
Oktobra 2004. Dr Raičević posetila je najeminentniju neurohiruršku ustanovu bivšeg SSSR-a, a sada Rusije – Neurohirurški institut ”Burdenko” u Moskvi. Boravak kod čuvenog Prof A. Konovalova omogućio joj je da još bolje izuči probleme rešavanja kraniostenoza.
Januara 2005. Dr Raičević je u cilju edukacije posetila i KC Ljubljana gde se upoznala sa aktuelnim problemima rešavanja intraventrikularnih i periventrikularnih hemoragija kod prevremeno rođenih beba.
Na Institutu za neurohirurgiju u Debrecinu (Mađarska) maja 2010. stekla je sertifikat o kompetentnosti izvođenja ventrikuloskopskih operacija.
Maja 2010. godine je učestvovala na Internacionalnom workshop-u posvećenom hidrocefalusu u Neuchâtel-u (Švajcarska).
U poslednjih pet godina Dr Raičević je u više navrata boravila u dečjim bolnicama u Moskvi što je doprinelo njenom stručnom usavršavanju.
Dr Mirjana Raičević aktivni je učesnik na skupovima dečjih hirurga, pedijatara, neurologa, neurohirurga, fizijatara, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a redovni je član EUPSA (EUROPEAN PEDIATRIC SURGEON’S) i ISCoS-a (INTERNATIONAL SPINAL CORD SOCIETY).