Српски | Srpski | English

Prof. dr Mirjana Kostić

  • SPECIJALIZACIJA: Pedijatrija
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Nefrologija
  • SLUŽBA: Hemodijaliza i transplatacija
  • TELEFON: + 381 11 2060 765
  • EMAIL: mirjana.kostic@udk.bg.ac.rs

silueta_zenskaNastavno zvanje: Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Rukovodeća funkcija: Šef Centra za hemodijalizu i transplantaciju bubrega

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1.International Pediatric Transplantation Association (IPTA)
2.Europian Sociaty of Pediatric Nephrology (ESPN)
3.European Renal Association- European Dialyisis and Transplant Association (ERA-EDTA).

Biografija:
Osnovna škola i gimnazija: Beograd, diplome Vuk Stefanović-Karadžić, najbolji učenik VIII beogradske gimnazije 1976/77 god.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu: 1977-1982 god, prosečna ocena 9,75
Zdravstvena specijalizacija: pedijatrija, 1991. god.
Magistarska teza: «GENSKA ANALIZA RAZLIKE U PRODUKCIJI INTERLEUKINA 2 U ČISTIH SOJEVA PACOVA ALBINO OKSFORD I DARK AUGUST» Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu ,1987 god.
Doktorska disertacija: «GENSKE DETERMINANTE FUNKCIONALNIH POREMEĆAJA MOKRENjA KOD DECE» Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002 god.

Objavljeni radovi:
Autor ili koautor u 243 rada, 28 u časopisima indeksiranim u CC/SCI indeksu.