Српски | Srpski | English

Prof. dr Zoran Golubović

  • SPECIJALIZACIJA: Dečja hirurgija
  • SLUŽBA: Abdominalna hirurgija
  • TELEFON: +381 11 2060 774;
    +381 11 2060 775
  • FAKS: +381 11 2684 672
  • EMAIL: zoran.golubovic@udk.bg.ac.rs

Zoran-Golubovic0Oblast interesovanja: laparoskopska i torakoskopska hirurgija, abdominalna i plastična hirurgija

Rukovodeća funkcija: direktor centra za hirurgiju UDK i načelnik službe abdominalne i laparoskopske hirurgije

Nastavno zvanje: Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Kratka biografija:

Rođen 1957. godine u Beogradu gde je stekao svoje celokupno obrazovanje.
Medicinski fakultet u Beogradu završio 1981.g. i zatim po završetku staža i vojnog roka zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici.
Specijalistički ispit iz dečje hirurgije položio 1988.g.
Magistrirao iz oblasti neonatologije 1988. g. a doktorirao iz oblasti plastične hirurgije 1997.

Tokom rada usavršavao se na UCSF (University of California San Francisco) u domenu fetalne hirurgije, u Lasten klinik (Dečja klinika) u Helsinkiju u oblasti abdominalne i plastične dečje hirurgije, u CTO Torino (Centro traumatologico e ustionata) u oblasti lečenja opekotina i na kursu iz oblasti dečje laparoskopske hirurgije u Lidsu u Engleskoj.

Objavio veći broj naučnih i stručnih radova i učestvovao na velikom broju međunarodnih i domaćih stručnih sastanaka. Saradnik u nekoliko domaćih knjiga i udžbenika iz oblasti dečje hirurgije, kao i na jednoj međunarodnoj publikaciji o lečenju opekotina u dece.
Dobitnik jedine nagrade na kongresu dečjih urologa u Londonu 1996.g.