Српски | Srpski | English

Neurohirurgija, torakalna i vaskularna hirurgija

DOBRO DOŠLI NA ODELJENJE NEUROHIRURGIJE, TORAKALNE I VASKULARNE HIRURGIJE UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

O SLUŽBI

Odeljenje neurohirurgije, torakalne i vaskularne hirurgije je najmlađe odeljenje Univerzitetske dečje klinike. Formirano je februara 2004. godine čime je poprvi put omogućeno da pre svega neurohirurški pacijenti mogu biti hospitalizovani isključivo na jednom mestu i da im lečenje i negu pruža užespecijalizovano medicinsko osoblje. U okviru službe rade odeljenje i ambulanta neurohirurgije, torakalne i vaskularne hirurgije.

USLUGE, OBLASTI, ANOMALIJE i BOLESTI KOJE SE LEČE

Služba neurohirurgije, torakalne i vaskularne hirurgije je složena celina koja vrši dijagnostiku, evaluaciju i lečenje urođenih i stečenih oboljenja nervnog sistema, grudnog koša i pluća kao i vaskularnih oboljenja dece od rođenja do adolescentne dobi.. Ako Vaše dete ima neki od problema iz ovog domena mi smo tu da pomognemo u sledećim oblastima:

Neurohirurgija:

 

deformiteti lobanje (diskranija), prevremeno srastanje šavova između kostiju lobanje (kraniostenoze)

promenene na kostima lobanje: izrasline ( tumori)

-promene na koži glave: ateromi, lipomi, epidermoidne i dermoidne ciste, tumori

poremećji u razvoju mozga: cistične promene u mozgu (arahnoidalne ciste i ciste horioidnog pleksusa), kranijalni disrafizam (meningocele, enefalocele, kranijalni dermalni sinusi)

-povrede glave i mozga( kraniocerebralna trauma)

-povrede kičme: (spinalna trauma) i diskus hernije

-krvarenje unutar lobanje: (epiduralno, subduralno ili moždano krvarenje) različitog uzroka

-krvarenje unutar kičmenog kanala

-hidrocefalus (vodenaglava) – nagomilavanje moždane vode (likvora) unutar moždanih šupljina (komora)

-povrede i oboljenja nerava

-infekcije nervnog sistema

– porođajne povred glave (cephal haemathoma, caput succedaneum, subkutani krvni podlivi

poglavine, prelomi kostiju lobanje)

-problemi vezani za prevremeno rođenje – krvarenje u mozgu ,hidrocefalus, ciste u mozgu

Vaskularna hirurgija:

  • plasiranje centralnih venskih katetera
  • kreiranje arterio-venskih fistula za hemodijalizu
  • povrede krvnih sudova kod dece
  • portna hipertenzija

Torakalna hirurgija:

  • urođeni deformiteti grudnog koša ( Pectus carinatum, excavatum..)
  • tumori zida grudnog koša
  • tumori medijastinuma
  • timektomije u sklopu lečenja Mijastenija gravis

 

LEKARI

Načelnik odeljenja: Doc dr. Aleksandar Sretenović, spec.dečje hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Lekari:

Prim dr Mirjana Raičević, spec.dečje hirurgije i spec. neurohirurgije

Dr Milan Mrdak, spec. neurohirurgije

 

Glavna medicinska sestra odeljenja: Snežana Nikoloski

KAKO DO NAS

Odeljenje neurohirurgije, torakalne i vaskularne hirurgije nalazi se na četvrtom spratu Univerzitetske dečje klinike.

Telefon odeljenja je 011/2060-761.

Ambulanta ovog odeljenja je ambulanta br. 4 i nalazi se u prizemlju Univerzitetske dečje klinike. Telefon ambulante je 011/ 2060-625.

Zakazivanje pregleda obavlja se preko telefona: 011/2060-777.

Za pregled na klinici je neophodan uput lekara iz doma zravlja ili bolnice.

Poseta deci koja su na stacionarnom lečenju je u preiodu od 13 do 14 časova.