Српски | Srpski | English

Služba pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege

neonatalna-web

Načelnik službe: Dr Snežana Rsovac

Doktori:
Asist. mr sci. med. Biljana Međo
Dr Jasna Kalanj
Dr Marko Petrović
Dr Ivana Ivanišević
Dr Petar Salević
U dežurstvima ovog odeljenja učestvuju:
Doc. dr Milan Đukić
Mr sci. med. Katarina Milošević
Asist. dr Brankica Spasojević-Dimitrijeva
Dr Tamara Krstajić

ODELjENjE PEDIJATRIJSKE INTENZIVNE NEGE

Glavna medicinska sestra: ms Ljiljana Božović
Broj telefona: 011/2060-641
II sprat
Vreme posete: 13 – 14 časova

ODELjENjE NEONATALNE INTENZIVNE NEGE
Broj telefona: 011/2060-646
II sprat
Vreme posete: 13 – 14 časova