Српски | Srpski | English

Služba za hemodijalizu i transplataciju

Untitled-1

Šef službe: Prof. dr Mirjana Kostić

 

Centar za hemodijalizu i transplantaciju bubrega „Prof. dr Milana Popović-Rolović” je jedini specijalizovani centar za lečenje dece hemodijalizom i transplantacijom bubrega u Republici Srbiji. Osnovan je 1980. godine, kao prvi i jedini specijalizovani centar za hemodijalizu dece u bivšoj Jugoslaviji.
Centar raspolaže sa 7 dijaliznih mesta, za obavljanje hemodijalize. Primenjuju se svi modaliteti intermitentne hemodijalize: bikarbonatna hemodijaliza, hemodijalfiltracija, hemofiltracija, kod dece na hroničnoj terapiji zamene bubrežne funkcije.

fff Centar raspolaže i sa 2 aparata za kontinuiranu zamenu bubrežne funkcije (kontinuirana veno-venska hemodijafiltracija,kontinuirana veno-venska hemofiltracija i kontinuirana veno-venska ultrafiltracija), za lečenje dece sa akutnom bubrežnom insuficijencijom. U centru se obavlja i plazmafereza (kod dece sa imunološkim oboljenjima), kao i albuminska dijaliza kod dece sa akutnom hepatičnom insuficijencijom kao posledicom metaboličkih poremećaja, raznih intoksikacija kao i u tokupripreme za transplantaciju jetre.
U okviru Centra postoji jedinica intenzivne nege, za neposredno postoperativno lečenje nakon hirurški izvedene transplantacije kao i za lečenje dece nakon transplantacije ukoliko zahtevaju intenzivnu terapiju i praćenje.
Jedinica poluintenzivne nege je namenjena za lečenje dece koja nakon, ili u pripremi za transplantaciju zahtevaju hospitalizaciju.

U Centru radi i ambulanta za transplantirane bolesnike u kojoj se u ovom trenutku prati i leči 49 transplantirane dece.

a

Tokom 30 godina postojanja Centra lečeno je 331 dete i obavljeno 468.505 sati hemodijalize. Kod 83 dece je urađena transplantacija bubrega. Prva transplantacija bubrega na Dečjoj klinici od živog srodnog davaoca je urađena 1986. godine, a prva kadaverična 2004. godine. Do 2011. godine je transplantirano 56 dece na Univerzitetskoj dečjoj klinici i to 45 sa živog i 11 sa kadaveričnog donora.

Doktori:

Prof. dr Mirjana Kostić

Asist. dr Brankica Spasojević Dimitrijeva

Dr Mirjana Cvetković

Dr Ivana Gojković

Dr Nataša Dragutinović

 

ODELjENjE ZA TRANSPLANTACIJU I DIJALIZU

Glavni medicinski tehničar: Milić Joksimović
V sprat
Broj telefona: 011/2060-765

AMBULANTA ZA TRANSPLANTIRANE PACIJENTE

Medicinska sestra: vms Sandra Simeunović
VI sprat
Broj telefona: 011/2060-725