Српски | Srpski | English

Nauka u Tiršovoj

naukaUniverzitetska dečja klinika (UDK) je ustanova tercijarnog nivoa zbrinjavanja dece sa zdravstvenim problemima iz svih oblasti pedijatrije i dečje hirurgije.

Pored toga, UDK ima razvijenu naučnoistraživačku delatnost koja je bazirana na opredeljnju menadžmenta i zaposlenih da prakticiraju medicinu zasnovanu na naučnim dokazima, te na čvrstoj vezi Klinike sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Služba za naučnoistraživački rad se bavi promocijom istraživanja, povezivanja istraživača i publikovanja.

Budite član Kluba nauke UDK!

Na ovim stranicama možete pronaći:


ČASOPIS PEDIJATRIJA I DEČJA HIRURGIJA

Pedijatrija i dečja hirurgija je internacionalni, open-access, recenzirani časopis koji publikuje originalne radove, preglede literature, prikaze slučajeva, ekspertska mišljenja koja u osnovi podležu važećim standardima u lečenju,  praćenju i kliničkom ishodu bolesti kod odojčadi, dece i adolescenata. Časopis nastavlja da neguje tradiciju kvalitetne zdravstvene zaštite u Univerzitetskoj dečjoj Klinici u Beogradu. Njime želimo da doprinesemo daljem unapređenju naše prakse, istraživanja i obrazovanja i napravimo platformu za povezivanje stručnjaka u oblasti pedijatrije i dečje hirurgije u Srbiji i svetu.

Pedijatrija i dečja hirurgija objavljuje:

  • Originalne naučne radove
  • Pregledne članke
  • Prikaze slučajeva
  • Mišljenja eksperata
  • Pisma uredništvu

Svi objavljeni članci  biće trajno dostupni online bez plaćanja i registracije. Izdanja se objavljuju jednom godišnje.

Prijava radova i važeća uputstva za pisanje radova nalaze se na sledećem linku.

____________________________________________________

NAJAVA: Poštovane kolege pozovamo vas na Kurs iz kliničke genetike koji će biti održan 26.1.2018. na Univerzitetskoj dečjoj klinici.

Porgram i vipe niformacija pogledajte ovde