Српски | Srpski | English

Tokom boravka na klinici

1

Kada je Vaše dete hospitalizovano, to može biti veliki stres za celu porodicu. U Univerzitetskoj dečjoj klinici, cilj nam je da Vaše iskustvo vezano za hospitalizaciju bude što pozitivnije.

Evo nekoliko saveta koji Vama i Vašem detetu mogu pomoći tokom boravka na našoj klinici:

Dnevna rutina:

Nastavite da se pridržavate pravila kojih se pridržavate kod kuće. Ono što nije dozvoljeno kod kuće, ne treba da bude dozvoljeno ni u bolnici.
Pokušajte da ispratite detetove uobičajene dnevne navike. Na primer, ukoliko Vaše dete spava tokom dana u određenom delu dana, planirajte ovo vreme za spavanje i tokom boravka u bolnici.
Pridržavanje rutinama čini da se deca manje plaše i da budu manje uplašena zbog njihovog boravka u bolnici.
Napravite vreme za Vas, kao što su pauza za kafu, čaj ili ručak.

Razumevanje bolnice:

Razgovarajte svakog dana sa Vašim detetom o tome šta se dešava u bolnici, o njegovoj terapiji i lečenju. Ovaj pristup može pomoći u razjašnjenju mnogobrojnih pitanja koja mogu postojati vezano za bolnicu.
Ohrabrujte Vaše dete da postavlja pitanja medicinskim sestrama i lekarima. Ako Vaše dete nije u mogućnosti da to uradi, napišite ta pitanja i postavite ih medicnskom osoblju u prisustvu Vašeg deteta.

Prilagodite se novoj sredini:

Kad god ste u mogućnosti, omogućite Vašem detetu izbor, npr. „Da li bi uzeo tvoj lek sa vodom ili sokom?”
Planirajte nešto čemu bi ste se radovali tog dana.
Bolesničku sobu učinite ličnom. Okačite porodične slike ili crteže Vašeg deteta. Možda ćete želeti da donesete omiljeno ćebe ili igračku Vašeg deteta u bolnicu.
Ohrabrite Vaše dete da iskaže svoje emocije, kroz igru, razgovor ili crtanje.
Planirajte vreme za posete prijatelja i porodice.

Molimo Vas da nas obavestite ukoliko možemo na bilo koji način poboljšati Vaše iskustvo.