Српски | Srpski | English

Zajedničke nemedicinske službe

SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

Načelnik službe: Diana Vujisić Gavrilović, dipl. pravnik
Telefon: 011/2060-652; 011/2060-681

ODSEK ZA KADROVSKE POSLOVE
Telefon: 011/2060-676

ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE
Telefon: 011/2060-738

 

SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Načelnik službe: Milan Ivošević, dipl. ekonomista
Telefon: 011/2060-654

ODSEK ZA KNjIGOVODSTVENE POSLOVE
Telefon: 011/2060-655

ODSEK ZA FINANSIJSKE POSLOVE
Telefon: 011/2060-655

ODSEK INTERNE KONTROLE
Telefon: 011/2060-655

ODSEK  ZA PRIJEMNO-FAKTURNE
Telefon: 011/2060-793

 

SLUŽBA ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

Rukovodilac službe: Dušan Davidović
Telefon: 011/2060-787

ODSEK ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA
Telefon: 011/2060-787

ODSEK ZA POMOĆNE POSLOVE
Telefon: 011/2060-787

Za sve ostale informacije, na raspolaganju Vam je telefon 011/2060-600 (telefon za informacije).