Српски | Srpski | English

LED фототерапијска лампа В-71/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-71/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – LED фототерапијска лампа за потребе Одељења неонатологије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-71-2018
Конкурсна документација, ЈН В-71-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-71-2018
Обавештење о закљученом уговору