Српски | Srpski | English

Mатеријал за одржавање хигијене В-61/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-61/2017, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Mатеријал за одржавање хигијене за потребе Универзитетске
дечје клинике,“, обликована по партијaма

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-61-2017
Кonkursna dokumentacija, JN V-61-2017
Odgovor 1, JN V-61-2017
Кonkursna dokumentacija, Izmena 1, JN V-61
Odgovor 2, JN V-61-2017
Кonkursna dokumentacija, Izmena 2, JN V-61
Odgovor 3, JN V-61-2017
Кonkursna dokumentacija, Izmena 3, JN V-61
odluka o dodeli ugovora v-61
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-61-2017 еко примат
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-61-2017 Б2М